Algemene voorwaarden

 • Indien U een afspraak wilt afzeggen of verzetten vragen wij U dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch, via WhatsApp of via E-mail door te geven.
 • Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt dan kan Hair by Francis kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd en de gemaakte kosten.
 • Indien de afspraak geheel niet nagekomen word zonder tijdig afmelden, doet Hair by Francis u een factuur toekomen die binnen 14 dagen betaald dient te worden.
 • Als u vaker dan 3 keer een afspraak te laat afzegt of de afspraak geheel niet na gekomen bent dan heeft Hair by Francis het recht om de samenwerking te beëindigen.(Dit artikel geldt niet als sprake is van overmacht.)
 • Op onze behandelingen zit een 100% tevredenheidsgarantie. Mocht U binnen een tijdsbestek van 5 dagen na de behandeling toch niet tevreden zijn met uw kapsel, dan kunt u een herstel afspraak inplannen.
  Dan komen wij er samen uit , want pas als U helemaal tevreden bent dan ben ik dat ook!
 • Hair by Francis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.
 • Wanneer Hair by Francis een afspraak annuleert wegens ziekte of een andere overmacht situatie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Hair by Francis niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Hair by Francis behoud zich het recht om een kilometer vergoeding in rekening te brengen.
 • Hair by Francis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de kapsalon.
 • Hair by Francis heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Hair by Francis meldt diefstal altijd bij de politie.
 • De klant behoort zich in de kapsalon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hair by Francis het recht de klant de toegang tot de kapsalon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 • Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.
 • Hair by Francis behoud zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.